ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณีค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเป็นค่าใช่จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ 09 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 97 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 07 เม.ย. 64
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 97 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 05 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 04 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ iep 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ iep 29 มี.ค. 64
งานแผนงานฯ
แบบฟอร์มการใช้จ่ายตามกลบุทธ์ 08 ธ.ค. 63
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 18 ส.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 18 ส.ค. 63
บันทึกขอใช้เงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปีการศึกษา 2563 29 ก.ค. 63
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เงินอุดหนุน 2563 21 ก.ค. 63
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา 2563 21 ก.ค. 63
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 21 ก.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 เงินบำรุงการศึกษา 23 เม.ย. 63
ภาพกิจกรรม
งานบุคคล
ประเมินวิทยฐานะ ว.21 09 เม.ย. 64
บันทึกข้อความการประเมิน_ว21 03 เม.ย. 64
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 12 มี.ค. 64
คู่มือสพฐ ว21 08 มี.ค. 64
คู่มือว21 08 มี.ค. 64
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2563 04 มี.ค. 64
แบบใบลาของบุคลากรทางการศึกษา 14 ธ.ค. 63
ประกาศนับชั่วโมงการปฏิบัติงานสายงานสอนประจำปี2563 27 ส.ค. 63
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครู นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ ปีการศึกษา 61 08 ก.ค. 61
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครู นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ ปีการศึกษา 60 10 ส.ค. 60
ข้อมูลสารสนเทศ เกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียร ครู เทอม 1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 01 ธ.ค. 59
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 01 ธ.ค. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 24 พ.ย. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 59
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผลประเมินรอบ 4 24 มี.ค. 64
สรุปทักษะใช้ภาษาต่างประเทศ ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
ทักษะแสวงหาความรู้ ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัย ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการอ่าน ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการฟังม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการพูด ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 04 ต.ค. 62
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 04 ต.ค. 62
งานพัฒนาการสอนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการศึกษา
STEM DNA 03 ต.ค. 63
STEM การดองไข่เค็ม 03 ต.ค. 63
STE Myeti cool 03 ต.ค. 63
STEM เลเซอร์กับความจริงที 03 ต.ค. 63
STEMโครงสร้างและขนาดอะตอม 03 ต.ค. 63
stem เรื่องแก้วไก่กระต๊าก 03 ต.ค. 63
STEM แบบจำลองการปลูกพืชไร้ดิน 03 ต.ค. 63
STEMชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด 03 ต.ค. 63
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ค่าร้อยละและแนวโน้วจำนวนครูที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 2560-2563 11 เม.ย. 64
สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 11 เม.ย. 64
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 11 เม.ย. 64
สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 11 เม.ย. 64
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 11 เม.ย. 64
ข่าวการศึกษา
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 20/2564 - กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
    เมษายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ