ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณีค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 29 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัวแทน/บริษัทจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเ 19 ส.ค. 62
จ้างเหมาตัวแทน/บริษัทจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ด้วยวิธี e-biddi 01 ส.ค. 62
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์2562 19 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 02 ก.ค. 62
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 20 มิ.ย. 62
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 17 รายการ 14 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (จัดห้องใหม่62) 22 เม.ย. 62
งานบุคคล
แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 12 ต.ค. 62
แบบรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563 08 ต.ค. 62
แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 10 ก.ย. 62
แบบประเมินการปฏิบัติงาน ว6/2562 10 ก.ย. 62
เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ 10 ก.ย. 62
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ 10 ก.ย. 62
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน 10 ก.ย. 62
ซักซ้อมความเข้าใจเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 05 ก.ย. 62
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครู นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ ปีการศึกษา 60 10 ส.ค. 60
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครู นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ ปีการศึกษา 61 08 ก.ค. 61
ข้อมูลสารสนเทศ เกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียร ครู เทอม 1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 01 ธ.ค. 59
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 01 ธ.ค. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 24 พ.ย. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 59
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง 2562 11 ธ.ค. 62
มาตรฐานและตัวชี้วัดประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2562 11 ธ.ค. 62
ตารางสรุปSAR ปี 2559-2561 18 พ.ย. 62
เอกสารสรุปเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบ 4 25-27 ธันวาคม 2562 14 พ.ย. 62
power point การเตรียมความพร้อมเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 4 ณ ฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 13 ก.ย. 62
เกณฑ์การให้คะแนนตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน 62 30 ก.ค. 62
แบบบันทึกผลการประเมินข้ามกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งาน ปี62 30 ก.ค. 62
เกณฑ์การประเมินของคณะประเมินคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมประเมิน รอบ 4 11 ก.ค. 62
ข่าวการศึกษา
งานแผนงานฯ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 11 ก.ค. 62
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 11 ก.ค. 62
บันทึกขอใช้เงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปีการศึกษา 2562 11 ก.ค. 62
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 04 ต.ค. 62
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 04 ต.ค. 62
งานทะเบียนและวัดผล
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
งานวางแผนด้านวิชาการ
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาการสอนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการศึกษา
STEMศึกษาเลี้ยงขนฟูให้ดูดี 02 ต.ค. 62
STEM ศึกษาการปลูกผักลอยฟ้า 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาหุ่นยนต์เดินตามเส้น 02 ต.ค. 62
STEMศึกษากังหันลมผลิตไฟฟ้า 02 ต.ค. 62
STEM ศึกษาHow far is it ? 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาแรงลอยตัว 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาร่มพยุงไข่ 02 ต.ค. 62
งานพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
งานพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
วิจัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 03 ต.ค. 62
วิจัยภาษาต่างประเทศ 03 ต.ค. 62
วิจัยการงานอาชีพและเทคโนโลยี 03 ต.ค. 62
วิจัยนสุขศึกษาพละศึกษา 03 ต.ค. 62
วิจัยศิลปะ 03 ต.ค. 62
วิจัยสังคมศึกษา 03 ต.ค. 62
วิจัยวิทยาศาสตร์ 03 ต.ค. 62
วิจัยคณิตศาสตร์ 03 ต.ค. 62
งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
    ธันวาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ