ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สำเร็จหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C - License
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2562,06:53  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำเร็จหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ B - License
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2562,06:49  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำเร็จหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ A - License
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2562,06:46  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้รับเหรียญเชิดชูเกีรติ รักษาดินแดน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,18:33  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2560 รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,18:22  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,18:19  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,18:14  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2558 รุ่นอายุ 18 ปีวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,18:03  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2558 รุ่นอายุ 12 ปีวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,17:38  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติของนักเรียนชั้นม.6 การสอนแบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นายพงพัฒน์ มีแก้ว
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,10:09  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..