งานบุคคล
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลาให้บริการ (งานห้องสมุด) (อ่าน 4) 17 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษ(ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 5) 15 พ.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 9) 13 พ.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 7) 13 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 15) 08 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ (มีใบสมัคร) (อ่าน 22) 08 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 96) 08 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้่างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 134) 03 เม.ย. 62
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 160) 26 มี.ค. 62
แบบฟอร์มSARของครูผู้สอน ประจำปี 2561 (อ่าน 556) 11 ก.พ. 62
หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนขั้นข้าราชการครู (อ่าน 161) 30 ม.ค. 62
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถาน (อ่าน 198) 30 ม.ค. 62
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (อ่าน 270) 30 ม.ค. 62
แบบฟอร์มลาป่วย ลากิจ ฉบับปรับปรุง (อ่าน 156) 28 ม.ค. 62
แนวทางการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2561 (อ่าน 190) 02 ม.ค. 62
คู่มือการสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 (อ่าน 213) 02 ม.ค. 62
หนังสือนำการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 (อ่าน 205) 02 ม.ค. 62
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน (อ่าน 146) 12 ธ.ค. 61
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถ (อ่าน 167) 06 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิ (อ่าน 168) 01 ธ.ค. 61
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (อ่าน 151) 30 พ.ย. 61
คู่มือการถ่ายโอนข้อมูล logbook ฉบับปรับปรุงใหม่ (อ่าน 187) 31 ต.ค. 61
แบบฟอร์มเสนอชั่วโมงตามที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 253) 29 ส.ค. 61
สำรวจความประสงค์จะเข้ารับการอบรม เนื่องจากหน่วยพัฒนาครูยกเลิกการจัดอบรมและประสานกับหน่วยพัฒนาโดยตรง (อ่าน 253) 15 ส.ค. 61
สำรวจการอบรมคูปองครู(สำหรับข้าราชการที่ไปอบรมมาแล้ว) (อ่าน 249) 15 ส.ค. 61
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล logbook ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 275) 14 ส.ค. 61
หลักเกณฑ์แนวใหม่ ว.21 (อ่าน 246) 08 ส.ค. 61
วิธีการตรวจสอบ ก.ค.ศ.16 ออนไลน์ (อ่าน 307) 08 ส.ค. 61
การกำหนดชั่วโมงการสอน กิจกรรม ภาระงาน (อ่าน 300) 08 ส.ค. 61
วฐ.1-3 (อ่าน 157) 08 ส.ค. 61
อธิบายการลง Logbook Teacher ก.ค.ศ power point (อ่าน 177) 08 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 869) 03 ก.พ. 60
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปร (อ่าน 860) 13 ม.ค. 60
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปร (อ่าน 668) 23 ธ.ค. 59
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของสถานศึกษา (อ่าน 589) 18 พ.ย. 59
แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (อ่าน 901) 30 มิ.ย. 59
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (อ่าน 611) 30 มิ.ย. 59