ผู้บริหาร

นายปรีชา สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 311126
Page Views 580341
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ จำจิตต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมบัติ เสริมศิลป์
ครู คศ.3

นางนันทกัญ ธนพาพงษ์
ครู คศ.3

อรพิณ สุขใจ
ครู คศ.3

นางสาวทิพรัตน์ เฮงตระกูล
ครู คศ.3

นางนพรัตน์ คงมาลา
ครู คศ.3

นางสาวนิตยา มิตรยง
ครู คศ.3

วาสนา แสงบัญดิษฐ์
ครู คศ.3

นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก
ครู คศ.1

นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรีดาพร เกตุนคร
ครูผู้ช่วย

นางสาวธันยานี เชาว์ดี
ครู พนักงานราชการ

นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
ครูอัตราจ้าง