ผู้บริหาร

นายปรีชา สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 24/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 254726
Page Views 417756
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา (อ่าน 211) 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 416) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา(หลายวิชา)ม.ปลาย (อ่าน 312) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 365) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา(หลายวิชา)ม.ต้น (อ่าน 274) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ 3 ลำดับแรกของห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 520) 07 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1225) 09 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 561) 09 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 550) 09 ก.พ. 60
ใบสมัคร ม.4 ทั่วไป ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 445) 09 ก.พ. 60
ใบสมัคร ม.4 โครงการรักเดียวใจเดียว(ม.3เดิม) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 110) 09 ก.พ. 60
ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 122) 09 ก.พ. 60
ใบสมัครม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 569) 09 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ งานกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 160) 23 ธ.ค. 59
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 198) 14 พ.ย. 59
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับจังหวัด (อ่าน 210) 03 พ.ย. 59
โรงเรียนสุจริต (อ่าน 200) 06 ต.ค. 59
สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ (อ่าน 284) 07 ก.ย. 59
สมัครโควตาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ ปราจีนบุรี (อ่าน 294) 07 ก.ย. 59
สอบเข้าศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (อ่าน 300) 07 ก.ย. 59
นักเรียนม.3 สอบรับทุน พสวท. (อ่าน 209) 07 ก.ย. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 201) 30 ส.ค. 59
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา (อ่าน 153) 30 ส.ค. 59
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (อ่าน 151) 30 ส.ค. 59
โครงการผลิตวิศวกรด้านการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ่าน 133) 30 ส.ค. 59
ประกาศร่างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 228) 25 ส.ค. 59
โควตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อ่าน 162) 16 ส.ค. 59
โครงการรับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อ่าน 156) 16 ส.ค. 59
โครงการจุฬาฯ-ชนบท (อ่าน 160) 16 ส.ค. 59
สอบ GAT- PAT ครั้งที่ 1 (อ่าน 205) 03 ส.ค. 59
สอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) (อ่าน 155) 03 ส.ค. 59
รับสมัครนักศึกษาใหม่โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี (อ่าน 177) 01 ส.ค. 59
สมัครโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559 (อ่าน 186) 01 ส.ค. 59
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 197) 15 ก.ค. 59
กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 (อ่าน 165) 08 ก.ค. 59
การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา15.30 น (อ่าน 206) 06 ก.ค. 59
รับแลกปากกาเก่า เปลี่ยนปากกาใหม่ กับเฟเบอร์-คาสเทลล์ (อ่าน 206) 28 มิ.ย. 59
เชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ (อ่าน 166) 28 มิ.ย. 59
เชิญชวนร่วมพิธีไหว้ครู ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (อ่าน 197) 27 มิ.ย. 59
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ (230 ปี สดุดีครูกลอนสุนทรภู่) 24 มิถุนายน 2559 (อ่าน 412) 19 มิ.ย. 59