ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 86) 19 พ.ย. 64
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 385) 29 ต.ค. 64
แจ้งการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 185) 15 ก.ย. 64
ประกาศผลการประกวดคำขวัญ "วันวิทยาศาสตร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 0) 26 ส.ค. 64
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (อ่าน 161) 25 ส.ค. 64
ประกาศผลการประกวดคำขวัญ "วันวิทยาศาสตร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 150) 25 ส.ค. 64
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและตอดตามพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 169) 01 ก.ค. 64
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและตอดตามพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 198) 22 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัท/ตัวแทนจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 187) 16 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการเรียนการสอน จำนวน ๔๖ ชุด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 162) 08 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามกิจกรรมการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ นักเรียนใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการสืบค้นห้องสมุด จำนวน ๓๐ ชุด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 119) 08 มิ.ย. 64
ประกาศ จ้างบริษัท/ตัวแทนจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีคัดเลือก (อ่าน 131) 06 มิ.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP รอบที่ ๓ (อ่าน 1773) 31 พ.ค. 64
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริษัท/ตัวแทนจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 179) 27 พ.ค. 64
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 577) 23 พ.ค. 64
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 560) 23 พ.ค. 64
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1356) 23 พ.ค. 64
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 514) 23 พ.ค. 64
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 619) 23 พ.ค. 64
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 789) 23 พ.ค. 64
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบริษัท/ตัวแทนจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 162) 14 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 146) 03 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 446) 03 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 447) 03 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 482) 30 เม.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 555) 21 เม.ย. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องปกติ และห้อง iep รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1203) 21 เม.ย. 64
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเป็นค่าใช่จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 277) 09 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 97 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 182) 07 เม.ย. 64
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 97 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 236) 05 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ (อ่าน 16) 04 เม.ย. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร (อ่าน 259) 25 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษด้วยวิธี e-biddi (อ่าน 235) 25 ม.ค. 64
ร่าง ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีป (อ่าน 274) 13 ม.ค. 64
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้าง (อ่าน 213) 13 ม.ค. 64
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 245) 06 ม.ค. 64
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 285) 29 ธ.ค. 63
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีป (อ่าน 273) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง บ้านพักครู แบบบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 292) 14 ธ.ค. 63
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็ก (อ่าน 299) 08 ธ.ค. 63