ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ฯ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1/66 โรงเรียนปราจีนกลัยาณี (อ่าน 50) 19 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พนักงานสถานที่) โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (อ่าน 98) 10 พ.ค. 66
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 9) 26 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP ปีการศึกษา 2566(รอบที่3) (อ่าน 319) 05 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP รอบ 3 (อ่าน 122) 04 เม.ย. 66
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 894) 30 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1440) 29 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบสารสนเทศ (อ่าน 136) 27 มี.ค. 66
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 114) 27 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๘๔ ชุด (อ่าน 132) 24 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 125 จำนวน 46 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 134) 24 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการศึกษาค้นคว้าและสืบค้น จำนวน 30 ชุด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 105) 24 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 117) 23 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 800) 20 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนชายข้างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 101) 20 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 193) 09 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 165) 09 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ(SMTE) ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 312) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) ม.1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 290) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ(SMTE) ม.1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 315) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 207) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯม.1และ ม.4 ปีการศึกษา2566 (อ่าน 499) 01 มี.ค. 66
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1854) 02 ก.พ. 66
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 876) 02 ก.พ. 66
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 548) 02 ก.พ. 66
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 460) 02 ก.พ. 66
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 373) 15 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ การประกวดสื่อสร้างสรรค์บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด (อ่าน 26) 18 พ.ย. 65
แจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 508) 08 พ.ย. 65
ตารางเรียน นักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 35) 24 ต.ค. 65
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 60) 19 ก.ย. 65
เกียรติบัตร!! การประกวดและการแข่งขัน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 (อ่าน 49) 30 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (อ่าน 646) 04 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์!! งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปกณ. 2565 (อ่าน 633) 21 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 695) 04 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 885) 04 ก.ค. 65
MU Safe School Virtual Workshop 12 ขอเชิญผู้ดูแลเด็ก, ครู-อาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12 (อ่าน 53) 25 พ.ค. 65
แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 752) 12 พ.ค. 65
ตารางเรียน นักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณ๊ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 48) 10 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 184 ชุด (อ่าน 504) 26 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 495) 26 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 412) 22 เม.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 1033) 18 เม.ย. 65
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 184 เครื่อง (อ่าน 427) 12 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 184 ชุด ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 381) 12 เม.ย. 65
ประกาศผลสอบห้องพิเศษภาษาอังกฤษ IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบ ๒) (อ่าน 556) 04 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) รอบ ๒ (อ่าน 1252) 02 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 88 รายการ ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 398) 31 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 853) 29 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 836) 29 มี.ค. 65