ผู้บริหาร

นายปรีชา สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 26/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 276078
Page Views 485704
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
24 พ.ค. 59 เลือกกิจกรรมชุมนุม
นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 มิ.ย. 59 ปฐมนิเทศ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
วิทย์
05 มิ.ย. 59 ทอดผ้าป่าการศึกษา 99 ปี ปกณ
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
กิจการนักเรียน
24 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่
หอประชุมกลาง(โดม) ภาษาไทย
30 มิ.ย. 59 ถึง 01 ก.ค. 59 ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5
วิทย์
11 ก.ค. 59 ถึง 18 ก.ค. 59 สอบกลางภาค
วิชาการ
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา
20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา
26 ก.ค. 59 ส่งผลสอบกลางภาค 1/2559
วิชาการ
01 ส.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจการนักเรียน
04 ส.ค. 59 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนมาออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ
04 ส.ค. 59 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวพอเพียง
- ม.4 ห้องโสตฯ 2 เวลา 8.30 - 12.00 น.
-ครูที่ปรึกษา ม.4 เวลา 10.30 - 12.00 น.  โสตฯ1

กิจการนักเรียน
12 ส.ค. 59 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทย์ฯ
29 ส.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 สำรวจเวลาเรียนักเรียนที่ไม่ถึง 80%
วิชาการ
01 ก.ย. 59 ถึง 02 ก.ย. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
วิชาการ
16 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 สอบปลายภาค 1/2559
วิชาการ
31 ต.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 เปิดภาคเรียน ที่2/2559
07 พ.ย. 59 ถึง 08 พ.ย. 59 จัดการแข่งขันฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดปราจีนบุรี เขต 1
วิชาการ
20 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559
กิจการนักเรียน
19 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 สอบเก็บคะแนนกลางภาค
วิชาการ
28 ธ.ค. 59 มหกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
แนะแนว
29 ธ.ค. 59 คณะกรรมการประเมินสภานักเรียน
กิจการนักเรียน
31 ธ.ค. 59 ถึง 03 ม.ค. 60 วันหยุดเทศกาลปีใหม่
06 ม.ค. 60 Pre O-Net ม.3 ม.6
วิชาการ
16 ม.ค. 60 กิจกรรมวันครู
งานบุคคล
20 ม.ค. 60 ถึง 26 ม.ค. 60 สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-net ม.3
วิชาการ
01 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-net ม.6
วิชาการ
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-net ม.3
วิชาการ
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-net ม.6
วิชาการ