ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 20/2564 - กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2563
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 19/2564 - กิจกรรมการสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ TEOC 6 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 18/2564 - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรโครงการคืนสูตรคูณสู่ห้องเรียน ปีการศึกษา 2563
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 17/2564 - กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ สานสายใยรักน้อง-พี่ ปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2563
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 16/2564 - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ECD ม.1-6 ปีการศึกษา 2563
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 15/2564 - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรโครงการคืนสูตรคูณสู่ห้องเรียน ปีการศึกษา 2563
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 14/2564 - พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 13/2564 - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 2564