ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการสอบ และ ปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 22) 26 ต.ค. 63
แบบฟอร์มส่งใช้เงินยืม (อ่าน 94) 11 ก.ย. 63
ห้องสอบกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 14 - 18 สิงหาคม 63 (อ่าน 11) 13 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการศึกษาค้นคว (อ่าน 155) 13 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุน การเรียนการสอน (อ่าน 238) 03 ก.ค. 63
ยกเลิกประกาศ ประกวดจ้างเหมาระบบลงเวลาและแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราค (อ่าน 224) 23 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ ห้องเรียน (IEP) รอบที่ ๓ (อ่าน 278) 18 มิ.ย. 63
ประกาศ ประกวดจ้างเหมาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล (อ่าน 219) 18 มิ.ย. 63
ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 495) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 612) 10 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 769) 10 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 364) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้อง IEP ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 346) 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้อง IEP ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 507) 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 42) 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 81) 18 พ.ค. 63
ติดตามข้อมูลการรับสมัครนักเรียนที่เพจเฟซบุ๊คของโรงเรียน (อ่าน 591) 03 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 95 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 257) 23 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ covid 19 (อ่าน 374) 17 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ) (อ่าน 245) 16 มี.ค. 63
เชิญชวนเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 249) 11 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 168) 05 มี.ค. 63
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 149) 02 มี.ค. 63
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ) โดยวิธีเฉพาะ (อ่าน 132) 01 มี.ค. 63
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ(ให้กรอกออนไลน์) (อ่าน 1491) 28 ก.พ. 63
ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ(ให้กรอกออนไลน์) (อ่าน 708) 28 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๘๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะ (อ่าน 182) 20 ก.พ. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องปกติ (อ่าน 1534) 11 ก.พ. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1054) 11 ก.พ. 63
สพม.7 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม (อ่าน 271) 21 ม.ค. 63
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 392) 29 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัวแทน/บริษัทจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเ (อ่าน 492) 19 ส.ค. 62
จ้างเหมาตัวแทน/บริษัทจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ด้วยวิธี e-biddi (อ่าน 523) 01 ส.ค. 62
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์2562 (อ่าน 503) 19 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- (อ่าน 499) 02 ก.ค. 62
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (มัธยมศึกษาตอนปลาย) (อ่าน 934) 20 มิ.ย. 62
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 17 รายการ (อ่าน 556) 14 มิ.ย. 62
ใบเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการ 2562 (อ่าน 426) 25 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี การประมูลร้านค้าสวัสดิการ ประจำปี 2562 (อ่าน 495) 25 มี.ค. 62
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 743) 06 ก.พ. 62