ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 58) 29 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัวแทน/บริษัทจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเ (อ่าน 189) 19 ส.ค. 62
จ้างเหมาตัวแทน/บริษัทจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ด้วยวิธี e-biddi (อ่าน 227) 01 ส.ค. 62
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์2562 (อ่าน 262) 19 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- (อ่าน 248) 02 ก.ค. 62
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (มัธยมศึกษาตอนปลาย) (อ่าน 564) 20 มิ.ย. 62
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 17 รายการ (อ่าน 312) 14 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (จัดห้องใหม่62) (อ่าน 2573) 22 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (จัดห้องใหม่62) (อ่าน 2082) 22 เม.ย. 62
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 915) 16 เม.ย. 62
ประกาศผลการจัดห้องเรียนนักเรียน เลขประจำตัวนักเรียน และคณะสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 819) 08 เม.ย. 62
ประกาศคะแนนสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1885) 06 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1592) 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) (อ่าน 569) 01 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) (อ่าน 649) 01 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (อ่าน 407) 29 มี.ค. 62
ประกาศ รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 476) 29 มี.ค. 62
ใบเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการ 2562 (อ่าน 294) 25 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี การประมูลร้านค้าสวัสดิการ ประจำปี 2562 (อ่าน 328) 25 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 812) 07 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 471) 07 มี.ค. 62
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 576) 06 ก.พ. 62
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1599) 01 ก.พ. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 558) 01 ก.พ. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) (อ่าน 279) 01 ก.พ. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องปกติ (อ่าน 824) 01 ก.พ. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (อ่าน 402) 01 ก.พ. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) (อ่าน 317) 01 ก.พ. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (อ่าน 216) 01 ก.พ. 62
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (อ่าน 680) 01 ก.พ. 62
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) (อ่าน 574) 01 ก.พ. 62
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2400) 01 ก.พ. 62
ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (อ่าน 633) 01 ก.พ. 62
ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) (อ่าน 665) 01 ก.พ. 62
ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1446) 01 ก.พ. 62
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 439) 14 ธ.ค. 61
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน (อ่าน 405) 12 ธ.ค. 61
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถ (อ่าน 543) 06 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิ (อ่าน 583) 01 ธ.ค. 61
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 814) 13 ก.ย. 61