ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (อ่าน 113) 15 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (อ่าน 299) 14 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 (อ่าน 416) 03 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 (อ่าน 425) 03 มี.ค. 61
ประกาศให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปรายงานตัว (อ่าน 254) 02 ก.พ. 61
ใบสมัครห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 294) 01 ก.พ. 61
ใบสมัครห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 622) 01 ก.พ. 61
ใบสมัครห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 490) 01 ก.พ. 61
ใบสมัครห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 760) 01 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 502) 01 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 592) 01 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 212) 01 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 173) 01 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 222) 31 ม.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 89) 31 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 99) 29 ม.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 132) 15 ม.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 197) 23 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังก (อ่าน 176) 21 พ.ย. 60
โรงเรียนปราจีนกัลยาณีรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 558) 06 พ.ย. 60
ออกอากาศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รร.ป.ก.ณ.รายการสมรภูมิไอเดีย วันที่14ต.ค. เวลา 09.00 ช่อง3sd (อ่าน 224) 10 ต.ค. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน (อ่าน 250) 21 ก.ย. 60
มหกรรมสินค้าเกษตร (อ่าน 222) 21 ก.ย. 60
ทุนปัจจัยพื้นฐาน (อ่าน 288) 23 ส.ค. 60
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 ส.ค.2560 (อ่าน 345) 09 ส.ค. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียว (อ่าน 308) 30 มิ.ย. 60
โครงการ “ประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ (5 ส.)" (อ่าน 273) 28 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่1 (อ่าน 262) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่2 (อ่าน 222) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่3-1 (อ่าน 200) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่3-2 (อ่าน 210) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่4 (อ่าน 203) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่5 (อ่าน 186) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่6 (อ่าน 191) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่7 (อ่าน 166) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่8 (อ่าน 155) 23 มิ.ย. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน (อ่าน 190) 21 ก.ย. 60
แบบขออนุญาตใช้ห้องสืบค้นข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเวลาให้บริการ (อ่าน 215) 24 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีการทดสอบO-NETม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 ใน 5 อันดับแรกของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 522) 28 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 814) 07 มี.ค. 60