ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเป็นค่าใช่จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 36) 09 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 97 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 21) 07 เม.ย. 64
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 97 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 33) 05 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ (อ่าน 6) 04 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ (อ่าน 129) 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ iep (อ่าน 86) 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ (อ่าน 117) 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ iep (อ่าน 88) 29 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 222) 27 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 214) 27 มี.ค. 64
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) (อ่าน 181) 02 มี.ค. 64
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (อ่าน 219) 02 มี.ค. 64
ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) (อ่าน 104) 02 มี.ค. 64
ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (อ่าน 215) 02 มี.ค. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 229) 02 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 124) 02 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 47) 02 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 77) 02 มี.ค. 64
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (อ่าน 41) 02 มี.ค. 64
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) (อ่าน 28) 02 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 143) 01 มี.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร (อ่าน 121) 25 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษด้วยวิธี e-biddi (อ่าน 104) 25 ม.ค. 64
ร่าง ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีป (อ่าน 140) 13 ม.ค. 64
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้าง (อ่าน 113) 13 ม.ค. 64
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 140) 06 ม.ค. 64
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 164) 29 ธ.ค. 63
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีป (อ่าน 155) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง บ้านพักครู แบบบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 175) 14 ธ.ค. 63
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็ก (อ่าน 155) 08 ธ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 160) 04 ธ.ค. 63
การส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (อ่าน 176) 12 พ.ย. 63
โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙ (อ่าน 178) 12 พ.ย. 63
แจ้งกำหนดการสอบ และ ปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 385) 26 ต.ค. 63
แบบฟอร์มส่งใช้เงินยืม (อ่าน 259) 11 ก.ย. 63
ห้องสอบกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 14 - 18 สิงหาคม 63 (อ่าน 28) 13 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการศึกษาค้นคว (อ่าน 329) 13 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุน การเรียนการสอน (อ่าน 429) 03 ก.ค. 63
ยกเลิกประกาศ ประกวดจ้างเหมาระบบลงเวลาและแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราค (อ่าน 381) 23 มิ.ย. 63
ติดตามข้อมูลการรับสมัครนักเรียนที่เพจเฟซบุ๊คของโรงเรียน (อ่าน 727) 03 พ.ค. 63