ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้อง IEP ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 82) 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้อง IEP ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 126) 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 39) 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 76) 18 พ.ค. 63
ติดตามข้อมูลการรับสมัครนักเรียนที่เพจเฟซบุ๊คของโรงเรียน (อ่าน 369) 03 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 95 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 135) 23 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ covid 19 (อ่าน 242) 17 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ) (อ่าน 126) 16 มี.ค. 63
เชิญชวนเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 104) 11 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 76) 05 มี.ค. 63
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 86) 02 มี.ค. 63
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ) โดยวิธีเฉพาะ (อ่าน 84) 01 มี.ค. 63
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ(ให้กรอกออนไลน์) (อ่าน 1306) 28 ก.พ. 63
ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ(ให้กรอกออนไลน์) (อ่าน 612) 28 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๘๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะ (อ่าน 75) 20 ก.พ. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องปกติ (อ่าน 1353) 11 ก.พ. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 813) 11 ก.พ. 63
สพม.7 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม (อ่าน 158) 21 ม.ค. 63
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 291) 29 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัวแทน/บริษัทจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเ (อ่าน 389) 19 ส.ค. 62
จ้างเหมาตัวแทน/บริษัทจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ด้วยวิธี e-biddi (อ่าน 418) 01 ส.ค. 62
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์2562 (อ่าน 423) 19 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- (อ่าน 405) 02 ก.ค. 62
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (มัธยมศึกษาตอนปลาย) (อ่าน 796) 20 มิ.ย. 62
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 17 รายการ (อ่าน 455) 14 มิ.ย. 62
ใบเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการ 2562 (อ่าน 351) 25 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี การประมูลร้านค้าสวัสดิการ ประจำปี 2562 (อ่าน 399) 25 มี.ค. 62
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 663) 06 ก.พ. 62
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 506) 14 ธ.ค. 61
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน (อ่าน 462) 12 ธ.ค. 61
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถ (อ่าน 608) 06 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิ (อ่าน 663) 01 ธ.ค. 61
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 896) 13 ก.ย. 61
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา 2561 (อ่าน 1118) 25 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมชมรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (อ่าน 803) 17 พ.ค. 61
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาต (อ่าน 917) 04 เม.ย. 61
ประกาศให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปรายงานตัว (อ่าน 1068) 02 ก.พ. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 666) 31 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 686) 29 ม.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 814) 15 ม.ค. 61