ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2562,22:50   อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัตะมวยไทย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2562,22:42   อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Thailand Junior Water Prize 2019
ชื่อนักเรียน : 1)นางสาวเมธาพร ลาหู่ 2)นางสาววริศรา เดชผิว
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2562,09:25   อ่าน 87 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68
ชื่อนักเรียน : 1.นางสาวสัจพร งามศิลป์ 2.นางสาวนุชจิรา เชาว์ดี
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2561,14:17   อ่าน 236 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก
ชื่อนักเรียน : นางสาวศิริมา ศรีเมฆ นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,21:05   อ่าน 204 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานวาดภาพได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อนักเรียน : นายธีรชัย สีลาพรหม
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2561,12:45   อ่าน 926 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง นางสาวศิริมา ศรีเมฆ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,08:12   อ่าน 366 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลยอดเยี่ยมโดดเด่นภาพวาดวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นางสาวแพรวพรรณ จรรัตน์
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,13:08   อ่าน 334 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานฟิสิกส์ได้ผ่านการคัดเลือกจากสสวท. 3 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ เพื่อคัดเป็นตัวแทนประเทศไทยไประดับนานาชาติ
ชื่อนักเรียน : 1.นส.วิมลนันท์ เขื่อนเพชร 2.นส.สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎ์ 3.นส.อาภากร นวมนิ่ม
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2561,13:44   อ่าน 319 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้ารอบชิงชนะเลิศ รายการสมรภูมิไอเดีย
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง นางสาวศิริมา ศรีเมฆ
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2560,13:47   อ่าน 340 ครั้ง