ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นางสาวจารุวรรณ เพียรแก่นแก้ว และนางสาวอธิชา จุ้ยสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,20:28   อ่าน 400 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทย์ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : นางสาวชญานิศ อุตตะคุท
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2564,17:14   อ่าน 438 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางเหรียญเงิน ระดับนานาชาติ ณประเทศเกาหลีใต้ โครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : นางสาววริศรา เดชผิว ม.6/1 นางสาวเมธาพร ลาหู่ ม.6/1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,17:08   อ่าน 671 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,17:04   อ่าน 429 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้เป็นตัวแทนประเทศไปต่อในระดับนานาชาติ
ชื่อนักเรียน : นางสาวเมธาพร ลาหู่ และ นางสาววริศรา เดชผิว
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:58   อ่าน 491 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : นางสาว ปนัสยา โพธิ์ทอง นางสาว สุชัญญา ฉ่ำเฉลิม นางสาวรัตติกานต์ สีหาตา
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:50   อ่าน 567 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : นาย​ สิทธิชัย​ ทรงแบน นางสาว​ ขวัญชนก​ ฆ้องใส นางสาว​ วิไววรรณ​ กงแก้ว
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:44   อ่าน 473 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันนออก
ชื่อนักเรียน : นางสาว สกุลชนก ปลูกสกุล นางสาว ธัญพิชชา สำราญวงษ์
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:41   อ่าน 472 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันนออก
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวปัทมาภรณ์ พิมหา 2. นางสาวประยุรพร จันทาทอง 3. นางสาวลัดดาวัลย์ศรีตะปัญญะ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:39   อ่าน 442 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคณิตห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันนออก
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวจิราภรณ์ วงษ์บําหรุ 2. นางสาวปาณิสรา เงินน้ําจันทร์
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:35   อ่าน 447 ครั้ง