ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลยอดเยี่ยมโดดเด่นภาพวาดวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นางสาวแพรวพรรณ จรรัตน์
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,13:08   อ่าน 60 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานฟิสิกส์ได้ผ่านการคัดเลือกจากสสวท. 3 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ เพื่อคัดเป็นตัวแทนประเทศไทยไประดับนานาชาติ
ชื่อนักเรียน : 1.นส.วิมลนันท์ เขื่อนเพชร 2.นส.สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎ์ 3.นส.อาภากร นวมนิ่ม
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2561,13:44   อ่าน 88 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้ารอบชิงชนะเลิศ รายการสมรภูมิไอเดีย
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง นางสาวศิริมา ศรีเมฆ
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2560,13:47   อ่าน 114 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองอันดับ1 ระดับภาค และเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : น.ส.วิมลนันท์ เขื่อนเพชร น.ส.สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎ์ น.ส.อาภากร นวมนิ่ม
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,21:44   อ่าน 143 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้ารอบ2 รายการสมรภูมิไอเดีย
ชื่อนักเรียน : น.ส.ศิริมา ศรีเมฆ น.ส.สุพิชญา แหลมผึ้ง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,21:38   อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดวาดภาพจิตนาการวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่นระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายธีรชัย สีลาพรหม
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,19:53   อ่าน 193 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก
ชื่อนักเรียน : นายธีรพล ระวังภัย นายธนกร ปานศิลา นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง นางสาวศิริมา ศรีเมฆ นางสาวธัญญา กำเนิดเหมาะ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2560,20:34   อ่าน 164 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานม.ปลาย ได้ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง นางสาวศิริมา ศรีเมฆ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2560,20:08   อ่าน 220 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้ารอบ40ทีมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ช่อดารา เด็กหญิงภากานต์ รัตนรักษ์
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2560,19:52   อ่าน 187 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้ารอบรายการเก่งวิทย์พิชิตล้าน กันตนา
ชื่อนักเรียน : นายภานุวัฒน์ ภู่สุด นางสาววิมลนันท์ เขื่อนเพชร นางสาวนภัสสร คุณากรกีรติ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,20:54   อ่าน 265 ครั้ง