ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานวาดภาพได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อนักเรียน : นายธีรชัย สีลาพรหม
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2561,12:45   อ่าน 751 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง นางสาวศิริมา ศรีเมฆ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,08:12   อ่าน 230 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลยอดเยี่ยมโดดเด่นภาพวาดวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นางสาวแพรวพรรณ จรรัตน์
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,13:08   อ่าน 182 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานฟิสิกส์ได้ผ่านการคัดเลือกจากสสวท. 3 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ เพื่อคัดเป็นตัวแทนประเทศไทยไประดับนานาชาติ
ชื่อนักเรียน : 1.นส.วิมลนันท์ เขื่อนเพชร 2.นส.สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎ์ 3.นส.อาภากร นวมนิ่ม
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2561,13:44   อ่าน 180 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้ารอบชิงชนะเลิศ รายการสมรภูมิไอเดีย
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง นางสาวศิริมา ศรีเมฆ
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2560,13:47   อ่าน 209 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองอันดับ1 ระดับภาค และเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : น.ส.วิมลนันท์ เขื่อนเพชร น.ส.สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎ์ น.ส.อาภากร นวมนิ่ม
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,21:44   อ่าน 238 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้ารอบ2 รายการสมรภูมิไอเดีย
ชื่อนักเรียน : น.ส.ศิริมา ศรีเมฆ น.ส.สุพิชญา แหลมผึ้ง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,21:38   อ่าน 214 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดวาดภาพจิตนาการวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่นระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายธีรชัย สีลาพรหม
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,19:53   อ่าน 404 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก
ชื่อนักเรียน : นายธีรพล ระวังภัย นายธนกร ปานศิลา นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง นางสาวศิริมา ศรีเมฆ นางสาวธัญญา กำเนิดเหมาะ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2560,20:34   อ่าน 252 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานม.ปลาย ได้ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง นางสาวศิริมา ศรีเมฆ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2560,20:08   อ่าน 394 ครั้ง