ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางเหรียญเงิน ระดับนานาชาติ ณประเทศเกาหลีใต้ โครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : นางสาววริศรา เดชผิว ม.6/1 นางสาวเมธาพร ลาหู่ ม.6/1
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,17:08   อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,17:04   อ่าน 103 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้เป็นตัวแทนประเทศไปต่อในระดับนานาชาติ
ชื่อนักเรียน : นางสาวเมธาพร ลาหู่ และ นางสาววริศรา เดชผิว
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:58   อ่าน 105 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : นางสาว ปนัสยา โพธิ์ทอง นางสาว สุชัญญา ฉ่ำเฉลิม นางสาวรัตติกานต์ สีหาตา
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:50   อ่าน 99 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : นาย​ สิทธิชัย​ ทรงแบน นางสาว​ ขวัญชนก​ ฆ้องใส นางสาว​ วิไววรรณ​ กงแก้ว
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:44   อ่าน 110 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันนออก
ชื่อนักเรียน : นางสาว สกุลชนก ปลูกสกุล นางสาว ธัญพิชชา สำราญวงษ์
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:41   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันนออก
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวปัทมาภรณ์ พิมหา 2. นางสาวประยุรพร จันทาทอง 3. นางสาวลัดดาวัลย์ศรีตะปัญญะ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:39   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคณิตห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันนออก
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวจิราภรณ์ วงษ์บําหรุ 2. นางสาวปาณิสรา เงินน้ําจันทร์
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:35   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : 1. นายชาญชัย เปียผึ้ง 2. นายปัญญากร 3. นางสาวประวีณา ก้อนเกตุ สมมาตร
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:16   อ่าน 95 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : นายธรรมจักร แสงศิริสายันห์กุล นายพงศธร อำไพโชติ นางสาวสิริญากร มุขศิริ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,15:51   อ่าน 107 ครั้ง