เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
              เพลงมาร์ชปราจีนกัลยาณี
ปราจีนกัลยาณีสีฟ้าขาว
เด่นดังดาวพราวสว่างพร่างเวหา
แหล่งอบรมบ่มนิสัยให้เรามา
เพาะปัญญาพลานามัยให้สมบูรณ์
ปราจีนกัลยาณีที่เรารัก
ร่วมใจภักดิ์พิทักษ์ไว้อย่าให้สูญ
ศิษย์รำลึกคุณเลิศล้ำเจิดจำรูญ
ขอเทิดทูญ ป.ก.ณ. ก่อความดี
สุดเอ่ยคำล้ำวจีที่ซาบซึ้ง
เมื่อคำนึงถึงสำนักแห่งศักดิ์ศรี
โอ้..ร่มขวัญปราจีนกัลยาณี
น้องและพี่เคยร่วมทุกข์สุขกันมา
โอ้ฟ้าขาวนั้นยังพราวดังดาวใจ
อยุ่แห่งไหนไม่เคยลืมปลื้มหนักหนา
แหล่งรวมรักสามัคคีขวัญชีวา
สุดบูชาปราจีนกัลยาณี