สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  เป็นรูปเพชรที่เปล่งประกายรอบทิศ เหนือห่วง 4 ห่วง มีข้อความว่า
                                 ปฺา นรานํ วชิรํ หมายถึง ปัญญาเปรียบเสมือนเพชร อันมีค่ายิ่งของคน

สีประจำโรงเรียน             สีฟ้า – ขาว

อักษรย่อชื่อโรงเรียน         ป.ก.ณ.

คติพจน์ประจำโรงเรียน      วิชาการก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล คุณธรรมนำใจ วินัยมั่นคง

คำขวัญประจำโรงเรียน       ลูกกัลยาณี เป็นศรีปราจีน

ปรัชญาการศึกษา            โรงเรียนมุ่งมั่นสร้างปัญญาเปรียบเสมือนเพชรอันมีค่าสำหรับนรชน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน       ดอกพิกุล