สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

            เป็นรูปเพชรที่เปล่งประกายรอบทิศ เหนือห่วง 4 ห่วง มีข้อความว่า ปฺา นรานํ วชิรํ หมายถึง ปัญญาเปรียบเสมือนเพชร อันมีค่ายิ่งของคน

สีประจำโรงเรียน

            สีฟ้า ขาว

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

            ป.ก.ณ.

คติพจน์ประจำโรงเรียน

            วิชาการก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล คุณธรรมนำใจ วินัยมั่นคง

คำขวัญประจำโรงเรียน

            ลูกกัลยาณี เป็นศรีปราจีน

ปรัชญาการจัดการศึกษา

          โรงเรียนมุ่งมั่นสร้างปัญญาเปรียบเสมือนเพชรอันมีค่าของนรชน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

            ดอกพิกุล