ผู้บริหาร

นายปรีชา สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 20/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 212344
Page Views 322605
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคล
ครู คศ.2

นายเสถียร ตระกูลเกียรติ
ครู คศ.2

นางสาวปราณี กิติพิมล
ครู คศ.2

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ครู คศ.3

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ครู คศ.3

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ครู คศ.2

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ครู คศ.2

นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ครู คศ.2

นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางเพียงใจ สีโสม
ครู คศ.3

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ครู คศ.2

นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ครู คศ.1

นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ครู คศ.1

นางสาวกนกอร ชาหอม
ครู คศ.1

นายไพบูลย์ จองมี
ครูอัตราจ้าง