ผู้บริหาร

นายปรีชา สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 311117
Page Views 580332
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคล
ครู คศ.2

นางสาวปราณี กิติพิมล
ครู คศ.2

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม
ครู คศ.3

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ
ครู คศ.3

นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง
ครู คศ.2

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ
ครู คศ.2

นางสาวนันทวัน คุ้มทอง
ครู คศ.2

นางสาวกนกกร ศรีสังข์
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ มีสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางเพียงใจ สีโสม
ครู คศ.3

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง
ครู คศ.2

นางสาวธมนวรรณ สุคนธ์
ครู คศ.1

นางประภาภรณ์ ทรงประโคน
ครู คศ.1

นางสาวกนกอร ชาหอม
ครู คศ.1

นายไพบูลย์ จองมี
ครูอัตราจ้าง

นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์
ครู คศ.3