งานพัฒนาการสอนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการศึกษา
STEMศึกษาเลี้ยงขนฟูให้ดูดี
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEM ศึกษาการปลูกผักลอยฟ้า
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาหุ่นยนต์เดินตามเส้น
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEMศึกษากังหันลมผลิตไฟฟ้า
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEM ศึกษาHow far is it ?
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาแรงลอยตัว
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาร่มพยุงไข่
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาสำรวจเนื้อเยื่อพืชกับกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาแพกู้ชีพ
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาARCHIMEDES
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEM ศึกษา โคมไฟสะท้อนแสง
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEMศึกษา Galvanic cell for fish
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
stemศึกษาสร้างสรรค์ไอศกรีมแสนอร่อย
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
stem ศึกษารถของเล่นไฟฟ้า
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62