ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัศมิ์ บุญใช้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:33  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชราภรณ์ เกษรศิริ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:32  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช พิทักษ์ธนานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:32  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยนต์ มหาราช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:32  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจณา วัฒนานุกูลพงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:31  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายศิวนันท์ อธิจันทรรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:28  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ฉัตรโชคไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:28  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายธานินทร รอดเกตกูล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:27  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิช์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:27  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวนิดา พูนวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:26  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..