ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ทัศนคติที่มีผลต่อวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางธัญญรัตน์ เกษอินทร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:22  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทืองปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์ุ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:20  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทืองปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่ออาจารย์ : นายชัชภูมิ กมลรักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:19  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวภา วัชรกาฬ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:19  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางปณิธาน แว่นสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:18  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาพร พงษ์ลุน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:18  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมความเข้าใจ เรื่อง พุทธประวัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้หนังสือสามมิติ (Pop- up book)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:17  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 (เทอม1)
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา ชุดทองม้วน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:16  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสายใจ ฉิมพาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:16  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ชื่ออาจารย์ : นางวิไล ขาวสระ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,13:14  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..