ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เข้ารอบ40ทีมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ช่อดารา เด็กหญิงภากานต์ รัตนรักษ์
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2560,19:52   อ่าน 310 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้ารอบรายการเก่งวิทย์พิชิตล้าน กันตนา
ชื่อนักเรียน : นายภานุวัฒน์ ภู่สุด นางสาววิมลนันท์ เขื่อนเพชร นางสาวนภัสสร คุณากรกีรติ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,20:54   อ่าน 345 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านเข้ารอบระดับภาคกลาง รายการสมรภูมิไอเดียช่อง3
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎร์ นางสาวปิยวดี เสียงเย็น
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,20:59   อ่าน 225 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับภาคตะวันออกได้ที่4
ชื่อนักเรียน : 1.นายภานุวัฒน์ ภู่สุด 2.นางสาววิมลนันท์ เขื่อนเพชร 3.นางสาวชุติกาญจน์ จำปาทอง 4.นางสาวธัญเรศ ไชยเ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,09:54   อ่าน 258 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดความเร่ง แทนเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
ชื่อนักเรียน : ๑. นางสาวกนกวรรณ ว่องไว ๒. นางสาวทิพรดา สารมิตร 3. นางสาวภัทราพร สายสร้อย
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:50   อ่าน 412 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคอมพิวเตอร์ การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่อนักเรียน : ๑. นายเทพสิณ กองศักดา ๒. นายพีรวิชญ์ แก้วดี 3. นายมนต์ชัย เมลานนท์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:49   อ่าน 386 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์ อัศจรรย์ทำนองเพลง
ชื่อนักเรียน : ๑. นางสาวเจณิสตา ตรีนันทวัลย์ ๒. นางสาวเบญจมาส ขุมทรัพย์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:48   อ่าน 381 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์ ความงามแห่งเส้นใย
ชื่อนักเรียน : ๑. นางสาวฐิติญา คล้ายขยาย ๒. นางสาวฐิติมา คล้ายขยาย 3. นางสาวภัทรียา ทับไทร
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:46   อ่าน 520 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ กระเป๋าผลิตกระแสไฟฟ้า
ชื่อนักเรียน : ๑. นายทรรศณรงค์ ผาวันดี ๒. นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์ ๓. นางสาวจินต์ชุตา เจียมศิริสุนทร
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:45   อ่าน 636 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ กรดน้ำส้มสายชูจากเปลือกกระท้อน
ชื่อนักเรียน : ๑. นางสาวฐิชาพรรณ ราชสมบัติ ๒. นางสาวกฤษณา พานทอง 3. นางสาวณัฐรภา น้อยสุข
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:43   อ่าน 550 ครั้ง