ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศการอันดับที่ 1 ไหว้ครูมวยไทยทีม 5 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ชื่อนักเรียน : นายธนกฤต ฤทธิ์ทอง นางสาวกุลนัฐ จันทร์แวว นางสาวศศิกานต์ ด่านเรือ เด็กหญิงจุฬารัตน์ เจื
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,18:42   อ่าน 281 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศการอันดับที่ 2 ไหว้ครูมวยไทยทีม 5 คน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จิตสมพงษ์ เด็กหญิงกานดา สังข์ทองเด็กชายศุภกฤต เตชะบัญกิตตชัย เด็กชายชน
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,18:35   อ่าน 290 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย
ชื่อนักเรียน : นายปฏิภาณ ประแดง นางสาวนันธิดา เจริญจิตร นายชากฤษ ซาเลม เด็กหญิงปัทมาภ
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,17:18   อ่าน 466 ครั้ง
ชื่อผลงาน : จัดพิธีไหว้ครูมวยไทย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,16:57   อ่าน 339 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไหว้ครูมวยไทยและทักษะมวยไทย แข่งขันมหกรรมศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : นายปฏิภาณ ประแดง นายชากฤษ ซาเลม
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,16:30   อ่าน 377 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย แข่งขันมหกรรมศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปัทมาภรณ์ พิมหา นายธนกฤต ฤทธิ์ทอง นายนฤภัททร์ มิศิลา นายชากฤษ ซาเลม นางสาวนันธิดา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,16:24   อ่าน 421 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกครังที่ 12 17 มีนาคม 2559 ณ วัดมหาธาตุงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,15:13   อ่าน 302 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย การไหว้ครูมวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤษดนัย บุญมาดี และเด็กชายสัตยาพงษ์ สว่างจิตร
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,15:09   อ่าน 270 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย การไหว้ครูมวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน : นายนฤภัททร์ มิศิลา และ เด็กชายธนกฤต ฤทธิ์ทอง
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,14:57   อ่าน 267 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การไหว้ครูมวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปัทมาภรณ์ พิมหา และเด็กหญิงจุฬารัตน์ เจือจาน
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,14:53   อ่าน 275 ครั้ง