ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : นักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกครังที่ 12 17 มีนาคม 2559 ณ วัดมหาธาตุงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,15:13   อ่าน 279 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย การไหว้ครูมวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤษดนัย บุญมาดี และเด็กชายสัตยาพงษ์ สว่างจิตร
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,15:09   อ่าน 241 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย การไหว้ครูมวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน : นายนฤภัททร์ มิศิลา และ เด็กชายธนกฤต ฤทธิ์ทอง
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,14:57   อ่าน 242 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การไหว้ครูมวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปัทมาภรณ์ พิมหา และเด็กหญิงจุฬารัตน์ เจือจาน
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,14:53   อ่าน 257 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การไหว้ครูมวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน : นายปฏิภาน ประแดง และนายชาฤกษ ซาแลม
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,14:50   อ่าน 232 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศการไหว้ครูมวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน : นางสาวมิสดา จิดามรกต และนางสาวนภาพร อุตฑา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,14:48   อ่าน 253 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงงาน ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อนักเรียน : นายภานุวัฒน์ ภู่สุด นางสาวศิริโสภา แพงสุข นางสาวสกุลรัตน์ ปลูกสกุล
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,05:14   อ่าน 228 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับภาค
ชื่อนักเรียน : น.ส.กนกวรรณ ว่องไว น.ส.วิมลนันนท์ เขื่อเพชร น.ส.นภัสสร คุณากรกีรติ นายอานันท์ สกุลนคร นายภานุวัฒน์ ภ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,15:58   อ่าน 212 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้ารอบ40ทีมสุดท้ายการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศณโรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
ชื่อนักเรียน : นายภานุวัฒน์ ภู่สุด น.ส.อาภากร นวมนิ่ม น.ส.สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎร์ น.ส.ปิยวดี เสียงเย็น
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,16:04   อ่าน 227 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานระบบควบคุมแผงโซลาเซลล์ให้เคลื่อนที่ตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์แบบสองแกน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับภาค
ชื่อนักเรียน : นายพงศธร ฮวดอุบัติ น.ส.พิชญ์ชากรณ์ โพนหนา นายอนันท์ สกุลนคร
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,16:09   อ่าน 176 ครั้ง