ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
1. นางสาวสัจพร งามศลิป์ 2. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรคง 3. นางสาวนุชจิรา เชาว์ดี
รายละเอียดผลงาน
ผลการนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2562 ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศจ.จันทบุรี วันที่23ก.ค.2562 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองโครงงานเรื่องราวตากชุดชั้นในไม่ใช้แดด360องศา
ครูที่ปรึกษานายอนุพงษ์ ศรีโสภา และนางสาววิสันตรี รสดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.6 KB
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,12:57   อ่าน 141 ครั้ง