ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทอง การประกวดโครงงานฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
1. นายพงศ์พัทธ์ สมบูรณ์ยิ่ง 2. นางสาวสราลี บุญมี 3. นางสาวปัณฑ์ชนิตา นาไชยเวศน์
รายละเอียดผลงาน
ผลการนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2562 ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศจ.จันทบุรี วันที่23ก.ค.2562 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
เหรียญทองโครงงานเรื่องอุปกรณ์เปิดฝาเกลียวทุกขนาดไม่หลงทาง
ครูที่ปรึกษา นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.6 KB
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,12:10   อ่าน 132 ครั้ง