ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
1. นางสาวกัลยรตัน์ วิจิตราพันธ์ 2. นางสาวปวีณา ดีค าไฮ 3. นางสาวอรวรรณ ดาวแจ้ง
รายละเอียดผลงาน
ผลการนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2562 ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศจ.จันทบุรี วันที่23ก.ค.2562 
ได้รับรางวัลเหรียญเงินโครงงานเรื่อง Finger Printer Car
ครูที่ปรึกษานายไพรัช สุขมูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.39 KB
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,12:03   อ่าน 140 ครั้ง