ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคณิตห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันนออก
1. นางสาวจิราภรณ์ วงษ์บําหรุ 2. นางสาวปาณิสรา เงินน้ําจันทร์
รายละเอียดผลงาน
โครงงานคณิตห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เรื่องตรีโกณมิติกับการหาพื้นที่
1. นางสาวจิราภรณ์ วงษ์บําหรุ 
2. นางสาวปาณิสรา เงินน้ําจันทร์ 
ครูที่ปรึกษา
1. นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง 
2. นางสาวกนกกร ศรีสังข์
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:35   อ่าน 55 ครั้ง