ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับภาคตะวันออกได้ที่4
ชื่อนักเรียน : 1.นายภานุวัฒน์ ภู่สุด 2.นางสาววิมลนันท์ เขื่อนเพชร 3.นางสาวชุติกาญจน์ จำปาทอง 4.นางสาวธัญเรศ ไชยเ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,09:54   อ่าน 313 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดความเร่ง แทนเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
ชื่อนักเรียน : ๑. นางสาวกนกวรรณ ว่องไว ๒. นางสาวทิพรดา สารมิตร 3. นางสาวภัทราพร สายสร้อย
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:50   อ่าน 502 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคอมพิวเตอร์ การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่อนักเรียน : ๑. นายเทพสิณ กองศักดา ๒. นายพีรวิชญ์ แก้วดี 3. นายมนต์ชัย เมลานนท์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:49   อ่าน 461 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์ อัศจรรย์ทำนองเพลง
ชื่อนักเรียน : ๑. นางสาวเจณิสตา ตรีนันทวัลย์ ๒. นางสาวเบญจมาส ขุมทรัพย์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:48   อ่าน 475 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์ ความงามแห่งเส้นใย
ชื่อนักเรียน : ๑. นางสาวฐิติญา คล้ายขยาย ๒. นางสาวฐิติมา คล้ายขยาย 3. นางสาวภัทรียา ทับไทร
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:46   อ่าน 600 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ กระเป๋าผลิตกระแสไฟฟ้า
ชื่อนักเรียน : ๑. นายทรรศณรงค์ ผาวันดี ๒. นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์ ๓. นางสาวจินต์ชุตา เจียมศิริสุนทร
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:45   อ่าน 718 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ กรดน้ำส้มสายชูจากเปลือกกระท้อน
ชื่อนักเรียน : ๑. นางสาวฐิชาพรรณ ราชสมบัติ ๒. นางสาวกฤษณา พานทอง 3. นางสาวณัฐรภา น้อยสุข
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:43   อ่าน 632 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์
ชื่อนักเรียน : ๑. นางสาวกมลชนก หาโหยก ๒. นางสาวอัสมาภรณ์ เพ็ชรวงษา ๓. นางสาวอรวรรณ นามหอม
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:40   อ่าน 713 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนปราจีนกัลยาณี รองชนะเลิศการอันดับที่ 2ไหว้ครูมวยไทย หญิง คู่
ชื่อนักเรียน : นางสาวนันธิดา เจริญจิตร นางสาวนภาพร อุตทา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,19:41   อ่าน 369 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนปราจีนกัลยาณี รองชนะเลิศการอันดับที่ 1 ไหว้ครูมวยไทย ชายคู่
ชื่อนักเรียน : 1. นายชากฤษ ซาเลม นายปฏิภาณ ประแดง
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,19:36   อ่าน 361 ครั้ง