ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์
ชื่อนักเรียน : ๑. นางสาวกมลชนก หาโหยก ๒. นางสาวอัสมาภรณ์ เพ็ชรวงษา ๓. นางสาวอรวรรณ นามหอม
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:40   อ่าน 623 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนปราจีนกัลยาณี รองชนะเลิศการอันดับที่ 2ไหว้ครูมวยไทย หญิง คู่
ชื่อนักเรียน : นางสาวนันธิดา เจริญจิตร นางสาวนภาพร อุตทา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,19:41   อ่าน 300 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนปราจีนกัลยาณี รองชนะเลิศการอันดับที่ 1 ไหว้ครูมวยไทย ชายคู่
ชื่อนักเรียน : 1. นายชากฤษ ซาเลม นายปฏิภาณ ประแดง
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,19:36   อ่าน 305 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ด.ญ.ปวัญรัตน์ เพขรลือ ชนะเลิศ การแข่งกีฬาจักรยาน ชิงแชมป์ประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปวัญรัตน์ เพขรลือ
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,19:30   อ่าน 310 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศการอันดับที่ 1 ไหว้ครูมวยไทยทีม 5 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ชื่อนักเรียน : นายธนกฤต ฤทธิ์ทอง นางสาวกุลนัฐ จันทร์แวว นางสาวศศิกานต์ ด่านเรือ เด็กหญิงจุฬารัตน์ เจื
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,18:42   อ่าน 259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศการอันดับที่ 2 ไหว้ครูมวยไทยทีม 5 คน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จิตสมพงษ์ เด็กหญิงกานดา สังข์ทองเด็กชายศุภกฤต เตชะบัญกิตตชัย เด็กชายชน
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,18:35   อ่าน 266 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย
ชื่อนักเรียน : นายปฏิภาณ ประแดง นางสาวนันธิดา เจริญจิตร นายชากฤษ ซาเลม เด็กหญิงปัทมาภ
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,17:18   อ่าน 410 ครั้ง
ชื่อผลงาน : จัดพิธีไหว้ครูมวยไทย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,16:57   อ่าน 307 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไหว้ครูมวยไทยและทักษะมวยไทย แข่งขันมหกรรมศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : นายปฏิภาณ ประแดง นายชากฤษ ซาเลม
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,16:30   อ่าน 339 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย แข่งขันมหกรรมศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปัทมาภรณ์ พิมหา นายธนกฤต ฤทธิ์ทอง นายนฤภัททร์ มิศิลา นายชากฤษ ซาเลม นางสาวนันธิดา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,16:24   อ่าน 381 ครั้ง