ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การไหว้ครูมวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน : นายปฏิภาน ประแดง และนายชาฤกษ ซาแลม
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,14:50   อ่าน 273 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศการไหว้ครูมวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทย ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน : นางสาวมิสดา จิดามรกต และนางสาวนภาพร อุตฑา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,14:48   อ่าน 277 ครั้ง