ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
1. นายชาญชัย เปียผึ้ง 2. นายปัญญากร 3. นางสาวประวีณา ก้อนเกตุ สมมาตร
รายละเอียดผลงาน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
โครงงานคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
1. นายชาญชัย เปียผึ้ง
2. นายปัญญากร สมมาตร 
3. นางสาวประวีณา ก้อนเกตุ
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวสมปอง โกซิน 
2. นายจักรกริช เภาโพธิ์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 392.48 KB
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:16   อ่าน 53 ครั้ง