ผลงานนักเรียน
เหรียญทองอันดับ1 ระดับภาค และเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ
น.ส.วิมลนันท์ เขื่อนเพชร น.ส.สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎ์ น.ส.อาภากร นวมนิ่ม
รายละเอียดผลงาน
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานเรื่อง อุปกรณ์เพิ่มปริมาณออกซิเจนในตู้ปลา
โดยการเพิ่มพื้นที่ผิวและ หน่วงฟองอากาศ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ1 ระดับภาคและเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศในงานมหกรรมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
าคตะวันออกวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  ครูที่ปรึกษานายอนุพงษ์  ศรีโสภา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,21:44   อ่าน 301 ครั้ง