ผลงานนักเรียน
โครงงานฟิสิกส์ได้ผ่านการคัดเลือกจากสสวท. 3 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ เพื่อคัดเป็นตัวแทนประเทศไทยไประดับนานาชาติ
1.นส.วิมลนันท์ เขื่อนเพชร 2.นส.สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎ์ 3.นส.อาภากร นวมนิ่ม
รายละเอียดผลงาน
Equipment to Increase Oxygen in Fish Tank by Decelerating and Increasing Air Bubbles Surface Area Wimonnan Kuenpet, Arpakorn Naumnim, Sureerat Phithakrat Prachinkallayanee School, Prachinburi, belle.230027@gmail.com, 08-9621-8902
The project has the following objectives: 1. To compare the size of the net holes and their effect on increasing oxygen in the tank. 2. To compare the angles of the air bubble deceleration pads and their effect on increasing oxygen in the tank. 3. To innovate the equipment to increase oxygen in the tank. 4. To compare the effectiveness of oxygen-increasing equipment and air pumps and 5. To compare the number of oxygen-increasing equipment in the fish tank and how many fish they can support.
This experiment concluded the following results. The 2 x 2 mm net holes, or the smallest sizes, increased oxygen most effectively. Therefore, narrow nets make smaller air bubbles that have more surface area and more dissolved oxygen in water. The deceleration pad installed 10 degrees from the box floor was most effective to dissolved oxygen in water. As a result of this, 10 degrees will allow air bubbles to run on and when air bubbles move to hit the deceleration pad, the air bubbles move slower. Therefore, the air bubbles stay in the water for a longer time, oxygen will be more dissolved in the fish tank. A 4W low-power air pump installed with oxygen-increasing equipment will dissolved oxygen in the water at levels more than or equal to an 8W pump, but less than a 10W pump that installed without oxygen-increasing equipment. When all five levels of the equipment were installed, the tank can support a maximum of 20 fish. Therefore, the more levels of equipment installed, the greater was the number of fish that could be

ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
นส.นพรัตน์   สิงห์ธรรม   
นายอนุพงษ์  ศรีโสภา
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
ครูที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ 
นส.ศันสนีย์   ทรัพย์เจริญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.42 KB
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2561,13:44   อ่าน 241 ครั้ง