ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันนออก
1. นางสาวปัทมาภรณ์ พิมหา 2. นางสาวประยุรพร จันทาทอง 3. นางสาวลัดดาวัลย์ศรีตะปัญญะ
รายละเอียดผลงาน
โครงงานคณิตเรื่อง(The amazing of honeycomb) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันนออก
1. นางสาวปัทมาภรณ์ พิมหา 
2. นางสาวประยุรพร จันทาทอง 
3. นางสาวลัดดาวัลย์ศรีตะปัญญะ
ครูที่ปรึกษา
1. นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง 
2. นางสาวกนกกร ศรีสังข์ 
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:39   อ่าน 54 ครั้ง