ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงงาน ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายภานุวัฒน์ ภู่สุด นางสาวศิริโสภา แพงสุข นางสาวสกุลรัตน์ ปลูกสกุล
รายละเอียดผลงาน
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวะและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,05:14   อ่าน 179 ครั้ง