ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา พิณแพทย์
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,15:05  อ่าน 141 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive teaching) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.39 KB

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,15:05   อ่าน 141 ครั้ง