ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:33  อ่าน 196 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:33   อ่าน 196 ครั้ง