ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0814355393
อีเมล์ : platwo.banana@gmail.com
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:24  อ่าน 180 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:24   อ่าน 180 ครั้ง