ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญตา พิมพ์ดีด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,09:57  อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ วิชาประดิษฐ์เครื่อง ศิราภรณ์ รหัสวิชา ศ20217 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4,5
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.35 KB

โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,09:57   อ่าน 42 ครั้ง