ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่2 (อ่าน 550) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่3-1 (อ่าน 503) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่3-2 (อ่าน 527) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่4 (อ่าน 530) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่5 (อ่าน 441) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่6 (อ่าน 509) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่7 (อ่าน 485) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่8 (อ่าน 439) 23 มิ.ย. 60
แบบขออนุญาตใช้ห้องสืบค้นข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเวลาให้บริการ (อ่าน 504) 24 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีการทดสอบO-NETม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 ใน 5 อันดับแรกของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 846) 28 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ 3 ลำดับแรกของห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1109) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา(หลายวิชา)ม.ต้น (อ่าน 867) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 932) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา(หลายวิชา)ม.ปลาย (อ่าน 933) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1142) 07 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1286) 09 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1668) 09 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ งานกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 641) 23 ธ.ค. 59
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 767) 14 พ.ย. 59
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับจังหวัด (อ่าน 659) 03 พ.ย. 59
โรงเรียนสุจริต (อ่าน 791) 06 ต.ค. 59
สมัครโควตาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ ปราจีนบุรี (อ่าน 735) 07 ก.ย. 59
นักเรียนม.3 สอบรับทุน พสวท. (อ่าน 633) 07 ก.ย. 59
สอบเข้าศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (อ่าน 749) 07 ก.ย. 59
สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ (อ่าน 713) 07 ก.ย. 59
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา (อ่าน 590) 30 ส.ค. 59
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (อ่าน 553) 30 ส.ค. 59
โครงการผลิตวิศวกรด้านการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ่าน 526) 30 ส.ค. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 625) 30 ส.ค. 59
ประกาศร่างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 790) 25 ส.ค. 59
โควตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อ่าน 590) 16 ส.ค. 59
โครงการรับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อ่าน 627) 16 ส.ค. 59
โครงการจุฬาฯ-ชนบท (อ่าน 555) 16 ส.ค. 59
สอบ GAT- PAT ครั้งที่ 1 (อ่าน 569) 03 ส.ค. 59
สอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) (อ่าน 512) 03 ส.ค. 59
รับสมัครนักศึกษาใหม่โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี (อ่าน 529) 01 ส.ค. 59
สมัครโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559 (อ่าน 555) 01 ส.ค. 59
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 612) 15 ก.ค. 59
กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 (อ่าน 529) 08 ก.ค. 59
การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา15.30 น (อ่าน 574) 06 ก.ค. 59