ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 892) 30 ส.ค. 59
ประกาศร่างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 1300) 25 ส.ค. 59
โควตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อ่าน 794) 16 ส.ค. 59
โครงการรับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อ่าน 882) 16 ส.ค. 59
โครงการจุฬาฯ-ชนบท (อ่าน 779) 16 ส.ค. 59
สอบ GAT- PAT ครั้งที่ 1 (อ่าน 783) 03 ส.ค. 59
สอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) (อ่าน 716) 03 ส.ค. 59
รับสมัครนักศึกษาใหม่โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี (อ่าน 722) 01 ส.ค. 59
สมัครโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559 (อ่าน 740) 01 ส.ค. 59
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 885) 15 ก.ค. 59
กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 (อ่าน 724) 08 ก.ค. 59
การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา15.30 น (อ่าน 748) 06 ก.ค. 59
อบรมครูธุรการ โรงเรียน สพม.7 15 ก.ค. 2559 (อ่าน 1059) 04 ก.ค. 59
รับแลกปากกาเก่า เปลี่ยนปากกาใหม่ กับเฟเบอร์-คาสเทลล์ (อ่าน 848) 28 มิ.ย. 59
เชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ (อ่าน 777) 28 มิ.ย. 59
เชิญชวนร่วมพิธีไหว้ครู ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (อ่าน 895) 27 มิ.ย. 59
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ (230 ปี สดุดีครูกลอนสุนทรภู่) 24 มิถุนายน 2559 (อ่าน 1270) 19 มิ.ย. 59
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ 9 -10 มิถุนายน 2559 (อ่าน 795) 01 มิ.ย. 59