ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:41  อ่าน 83 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียนรู้ตัวเลขภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกมคอนโดไม
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.98 KB

โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:41   อ่าน 83 ครั้ง