ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญใจ กองศักดา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:40  อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.29 KB

โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:40   อ่าน 77 ครั้ง