ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ขวัญใจ กองศักดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:54  อ่าน 137 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:54   อ่าน 137 ครั้ง