ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางทิพย์วรรณ ทองทาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0909386243
อีเมล์ : krutaija2558@gmail.com
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:31  อ่าน 214 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้เทคนิคเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:31   อ่าน 214 ครั้ง