ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:30  อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว 22101
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:30   อ่าน 40 ครั้ง