ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมชมรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมชมรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1 ชมรมนาฏศิลป์
สมัครได้ที่ คุณครูขวัญตา  พิมพ์ดีด  ณ ห้องนาฏศิลป์
2 ชมรมทัศนศิลป์
สมัครได้ที่ คุณครูธนกฤษ  แสงอุทัย ณ ห้อง 3414 และ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะข้างห้อง 3313
3 ชมรมดนตรีไทย
สมัครได้ที่ คุณครูอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ ณ ห้องดนตรีไทย
4 ชมรมวงโยธวาทิต
สมัครได้ที่ คุณครูเตชิต  บุญมาพิทักษ์กุล และ คุณครู ศิรินนภา  แจ่มเจริญ ณ ห้องดุริยางคศิลป์
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 705 ครั้ง