ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาต
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอส
ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 6 มิถุนายน 2561
ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก=> https://goo.gl/a2cw1r 
ข้อมูลเพิ่มเติม => https://goo.gl/4ixc8B

สำหรับนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี 
ขอให้นักเรียนที่สนใจสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. สมัครออนไลน์คลิกที่ลิงค์นี้=> https://goo.gl/myzPWv สมัครได้ตัั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 – 6 มิ.ย. 61

2. เมื่อกรอกข้อมูล และส่งใบสมัครแล้ว ให้นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง พร้อมทั้ง ติดรูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

3. ยื่นใบสมัครที่สมบูรณ์พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ณ ศูนย์ประสานงาน AFS เขตปราจีนบุรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ชั้น 2 เปิดรับในสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 - 6 มิถุนายน 2561
ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2561,22:59   อ่าน 916 ครั้ง