ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบเข้าศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
วิธีการคัดเลือก
 การประเมินขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องสอบ TU STAR
 การประเมินขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครตองผ่านการประเมินขั้นตอนที่ 1 จึงมีสิทธิเข้าประเมินขั้นที่ 2 ได้แก่
                                 1 สอบข้อเขียน
                                 2 ทดสอบบุคลิกภาพ
                                 3 ตรวจร่างการสุขภาพ
                                 4 สอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพจิต
                                 5 อื่นๆตามที่กรรมการกำหนด
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2559,00:00   อ่าน 653 ครั้ง