ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนม.3 สอบรับทุน พสวท.
คุณสมบัติ
 1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. ปีการศึกษา 2559
 2 คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
 3 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว้า 3.00
 4 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า 3.00
สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559
สอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2559,12:39   อ่าน 539 ครั้ง