ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา
คุณสมบัติ 1.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
             2. มีความสามารถทางกีฬา ไม่ต่ำกว่าระดับภาค/ระดับเขต (ต้วแทนจังหวัด) ภายใน 3ปีย้อนหลัง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2559,13:00   อ่าน 497 ครั้ง