ภาพกิจกรรม
การอบรมรูปแบบออนไลน์ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2564
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564
โดย ท่านผู้อำนวยการวิเชียร  อินทมาศ เป็นประธานเปิดการอบรม และ รองธวัชชัย  วอนศรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากร
พร้อมด้วย คณะครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นวิทยากรให้การอบรม ตัวแทน ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,11:52   อ่าน 471 ครั้ง