ภาพกิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
เรื่อง Gymnocalicium Aqua Condenser
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทำโดย นางสาวจารุวรรณ เพียรแก่นแก้ว
และนางสาวอธิชา จุ้ยสวัสดิ์ นักเรียนชั้นม.5/1
ครูที่ปรึกษานายอนุพงษ์ ศรีโสภา

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,20:20   อ่าน 598 ครั้ง