ภาพกิจกรรม
ได้รับรางวัล "เหรียญทองแดง" การนำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และทุนพสวท.

การประชุมและนำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และนักเรียนทุนพสวท. วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
จัดโดย สสวท.  พสวท. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการประกวดโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
โดย นางสาวชญานิศ อุดตะคุท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,20:46   อ่าน 454 ครั้ง