ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก MediaKids Awards 2020
นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
กิจกรรมการทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อชิงทุนการศึกษา MediaKids Awards 2020 ของนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication Development: ECD) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program: IEP) ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 4 ภาษา
ประจำปีการศึกษา 2563
ดำเนินกิจกรรมการสอบแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับบริษัท MediaKids Academy
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม 1)
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2564,21:41   อ่าน 83 ครั้ง