ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชน
แกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปราจีนกัลยาณีจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยในโรงเรียน เรียนรู้เรื่อง การทำ CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว อัคคีภัย และอุทกภัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
โดยมีคุณครูชัชภูมิ กมลรักษ์ คุณครูจาตุพร นิยมวิทยพันธุ์ คุณครูกัญญาณัฐวรินทร์ มั่นจิตรเป็นผู้ควบคุมนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,15:25   อ่าน 185 ครั้ง