ภาพกิจกรรม
เดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นายธวัชชัย วอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
เดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
" 20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริต โปร่งใส"
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,13:12   อ่าน 41 ครั้ง